Blog

Ali Serim ” Türkiye Ekonomik Bir Savaş İle Karşı Karşıyadır”

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Strateji Ve Finans Uzmanı Ali Serim, Türkiye’nin Ekonomik Bir Savaşla Karşı Karşıya Olduğunu Belirterek Alınması Gereken Önlemleri Belirtti.

“Türkiye ekonomik bir savaş ile karşı karşıyadır. Ekonomi yönetimini özellikle asılsız söylentiler çıkarmak suretiyle piyasaları manipüle etmek için gayret gösterenlere karşı cezai tedbirler almaya, Başkan Erdoğan’ın dün akşam yaptığı “Mevduatlara asla el konulmayacak ”şeklindeki yerinde ve panik önleyici açıklamalara tekraren başvurmaya davet ediyorum. Bu dönemde iletişimin en hızlı, etkin ve planlı bir şekilde yapılması, doğru bir bilgilendirme stratejisiyle şeffaflık ve süreklilik ilkelerine bağlı kalınması büyük önem taşıyor.

Sosyal medya, uzmanlığı olsun olmasın manipülasyon yapmak isteyenlere büyük imkanlar veriyor. Yaşamakta olduğumuz bugünler piyasa bozucu manipülasyon için çalışanların olduğunu da gözler önüne seriyor.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında (107/2), aynı maddenin birinci fıkrasında (107/1) öngörülen işlem bazlı piyasa dolandırıcılığına paralel olarak, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgiye dayanan bazı fiiller cezai müeyyideye bağlanmıştır. Anılan düzenleme, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağını hükme bağlamıştır.

Ekonomi yönetimi bu noktada hassasiyet göstermeli ve manipülatörlerin üzerine gitmelidir.”