Neden Türkiye?

“It is a well known fact that after each crisis Turkish economy recovers quicker than many other economies with similarities. Turkish manufacturing industries are very well connected to European manufacturers and adopts itself by means of cost, standardization and quality in line with European requirements. Thats why I and many people believe that Turkey might be doing better after this Covid-19 crisis, can be the ‘New China’ for production in the eve of a changing world of supply chain macro replanning!”
Ali Serim

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2018 yılında üç kattan fazla artarak 784 milyar ABD dolarına yükseldi
(TÜİK)

İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2018 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,5 arttı
(TÜİK)

Yıllık ortalama %5,5 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2018-2024’te OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi
(OECD)

2018 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi
(Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)

Son 16 yılda 209 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi
(TCMB)

2002 ve 2018 yılları arasında %366 artışla 168 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör
(TÜİK)

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı
İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi

Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır

82 milyonluk nüfus (2018, TÜİK)

AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)

Yarısı 32 yaşın altında nüfus (2018, TÜİK)

Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus

1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2017)

Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)

Son derece rekabetçi yatırım koşulları

Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü

Tüm yatırımcılara eşit muamele

2018 yılında yaklaşık 65.500 yabancı sermayeli şirket (Ticaret Bakanlığı)

Uluslararası tahkim

Transfer garantisi

img-02
2002-2018 arasında 0,1 milyondan 72 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)
2002-2018 ararasında 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİ
2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)
2002-2018 arasında 33 milyondan 211 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ)
2002-2018 arasında 13 milyondan 45,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)

Türkiye’nin kaydettiği etkileyici büyüme performansı ve son on yılda uygulamaya aldığı yapısal reformlar, ülkenin pek çok uluslararası yatırımcının radarına girmesini sağlamıştır.

EY’nin Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması’na göre 2017 yılında Türkiye, 2016 yılına kıyasla 3 sıra yükselerek Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) açısından Avrupa’daki en popüler 7. ülke konumuna gelmiştir. Türkiye 2017 yılında, bir önceki yıla oranla %66 artışla 229 adet projeye ev sahipliği yapmış ve aynı zamanda Avrupa’da gerçekleştirilen DYY projelerinde %3 paya sahip olmuştur.

Türkiye’de DYY Girişi (Kümülatif – milyar ABD doları)

Türkiye’deki toplam DYY girişi 2002 yılına kadar sadece 15 milyar ABD doları seviyesinde yer alırken, bu rakam 2003-2017 döneminde 193 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

Finans ve imalat, son 15 yılda Türkiye’de en fazla DYY çeken sektörler olurken, ilgi gören sektörlerde Türkiye’nin küresel değer zincirinde daha üst sıralarda yer almaya yönelik 2023 yılı vizyonu doğrultusunda önemli bir çeşitlenme kaydedilmiştir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye’de Ülkelere Göre DYY Girişi

Son 15 yılda Türkiye’deki DYY girişinin büyük bir kısmı Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşirken, Asya’nın payı da belirgin bir şekilde artış göstermektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uluslararası Sermayeli Şirketler

Türkiye’deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2002 yılında 5.600 iken, 2017 yılı sonunda 58.400’e ulaşmıştır.

Uluslararası Sermayeli Şirketler (‘000)