Birleşme ve Satın Almalar

Birleşme ve Satın Almalar

Şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Zamanlama, yapılandırma, finansman, satın alma teklifi üzerine fiyatlandırma ve anlaşmayı tamamlama sürecinde uzlaşma alanlarında da müşterilerimize rehberlik yapılmaktadır. Kurumsal finans uzmanları, bankalar, mali yöneticiler, diğer karar vericiler ve mevzuat belirleyicilerle uzun yıllar içinde gelişen ilişkilerimiz sayesinde oluşmuş pazar bilgilerimizle müşterilerimizi çok daha fazla sayıda başarılı anlaşmaları imzalamalarını hedeflemekteyiz.

Şirket satın alma, satış veya elden çıkarma, özel sermaye fonları ile ortaklık ve finansman sağlama süreçlerinde aşağıdaki konuları içeren danışmanlık hizmetleri:

  • Birleşme ve satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
  • Potansiyel birleşme ve satın alma işlemlerinin araştırılarak başlatılması,
  • Varlık ve şirket değerleme çalışması,
  • İş planlarının hazırlanması ve finansal projeksiyon modellerinin oluşturulması,
  • Sermaye artırımı, borç sağlanması, özel sermaye fonları ile finansman sağlanması,
  • Borç yapılandırması,
  • İşlem sürecinde yer alan diğer danışmanlar (avukatlar, özel inceleme çalışmasını yürüten danışmanlar vb.) ile koordinasyonun sağlanması,
  • Yatırımlardan çıkış stratejisinin planlanması ve incelenmesi,
  • İşlem sürecinin planlanmasında stratejik danışmanlık.