İş Diplomasisi ve Finansal İletişim

İş Diplomasisi ve Finansal İletişim

21.Yüzyılda, büyük ya da küçük tüm firmalar, dış piyasalarda var olmak durumundadırlar. Bu uluslararasılaşma ihtiyacı, firmaları, jeopolitik ve ticari olmayan diğer bazı risklere de açık hale getirmektedir. Temel uzmanlık alanlarımızdan başlıcası olan İş Diplomasisi, firmanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli fizibilite ve analizlerin yapılması, gerekli bağların kurulması ve uyum yaratma amacını güder.

Finansal iletişim hizmetlerimizin kapsamına kısaca değinmek gerekirse:
Yatırımcı ilişkileri; anti tröst ve rekabet; birleşme ve satın alma; analist ilişkileri; kurumsal konumlandırma; finansal medya ilişkileri; halka arz; yeniden yapılandırma; yıllık ve mali raporlama yönetimi; reorganizasyon iletişimi; hissedar ilişkileri iletişimi; kurumsal finansal pazarlama ve iletişim; başta olmak üzere mevzuat gözetimi; mevzuat araştırma ve analizi; mevzuat takibi; paydaş analizi ve paydaş ilişkileri geliştirme ve konsorsiyum kurma; ticaret ve yatırım ve sosyal taahhüt gibi hizmetler proje takımlarımızca sağlanmaktadır.