Hizmetler

Türkiye, Kafkasya ve Orta Doğu’da, bireysel ve uluslararası kurumsal temsil ve rehberlikle, aşağıda belirtildiği üzere, birçok alanda, başarının sağlanması adına danışmanlık vermiştir.

İş Diplomasisi ve Finansal İletişim

21.Yüzyılda, büyük ya da küçük tüm firmalar, dış piyasalarda var olmak durumundadırlar. Bu uluslararasılaşma ihtiyacı, firmaları, jeopolitik ve ticari olmayan diğer bazı risklere de açık hale getirmektedir. Temel uzmanlık alanlarımızdan başlıcası olan İş Diplomasisi, firmanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli fizibilite ve analizlerin yapılması, gerekli bağların kurulması ve uyum yaratma amacını güder.

Finansal iletişim hizmetlerimizin kapsamına kısaca değinmek gerekirse:

Yatırımcı ilişkileri; anti tröst ve rekabet; birleşme ve satın alma; analist ilişkileri; kurumsal konumlandırma; finansal medya ilişkileri; halka arz; yeniden yapılandırma; yıllık ve mali raporlama yönetimi; reorganizasyon iletişimi; hissedar ilişkileri iletişimi; kurumsal finansal pazarlama ve iletişim; başta olmak üzere mevzuat gözetimi; mevzuat araştırma ve analizi; mevzuat takibi; paydaş analizi ve paydaş ilişkileri geliştirme ve konsorsiyum kurma; ticaret ve yatırım ve sosyal taahhüt gibi hizmetler proje takımlarımızca sağlanmaktadır.

İş Diplomasisi ve Finansal İletişim

Strateji

Genelde az büyüme ve düşük kar için etkisiz stratejiler hedef gösterilmektedir. Liderlik yaptığımız uzman proje ekiplerimizin deneyim alanları şöyledir;

Stratejilerin ve yeni gelir modellerinin parasallaştırılması; Rekabet stratejileri; Büyüme stratejileri; Ürün ve marka stratejileri; Pazara giriş stratejileri; Senaryo planlaması ve pazar tespit çalışmalarıdır.

Strateji

Birleşme ve Satın Almalar

Şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Zamanlama, yapılandırma, finansman, satın alma teklifi üzerine fiyatlandırma ve anlaşmayı tamamlama sürecinde uzlaşma alanlarında da müşterilerimize rehberlik yapılmaktadır. Kurumsal finans uzmanları, bankalar, mali yöneticiler, diğer karar vericiler ve mevzuat belirleyicilerle uzun yıllar içinde gelişen ilişkilerimiz sayesinde oluşmuş pazar bilgilerimizle müşterilerimizi çok daha fazla sayıda başarılı anlaşmaları imzalamalarını hedeflemekteyiz.

Birleşme ve Satın Almalar

Gayrimenkul

Kompleks ve büyük ölçekli, kurumsal gayrimenkul işlemlerinde kusursuz bir hizmet sağlamak amacıyla, gayrimenkul, gayrimenkul finansmanı ve ilgili işlemlerin vergilendirilmesi konularında uzman ekiplerimizle çalışmaktayız. Son 10 yıl içerisinde oluşmuş olan kayda değer deneyimimiz sayesinde orta ve büyük ölçekte işlemler için gayrimenkulle ilgili, satıcı ve alıcı taraflar için, entegre hizmetler sunmaktayız.

 

Gayrimenkul

Satış İşlemleri

Belirli bir işletmenin, varlığın veya tüm şirketin satışını değerlendiren müşterilerimize, satışla ilgili finansal ve stratejik alternatifleri göz önünde bulundurarak, ilgili önerilerde bulunmakta ve duruma istinaden uygun satış işlemleri sürecine dair ve fiyatlandırma hususlarında ilgili teklifin sunulması ve gerekli materyallerin hazırlanması konusunda danışmanlık yapmaktayız. Bununla beraber gerekli hukuki çalışmaların ve dokümanların hazırlanması konusunda işbirliği içinde olduğumuz deneyimli avukatlarla yapılması gereken çalışmaları da yönetmekteyiz.

Satış İşlemleri

Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Ülkemizde özel sektör tahvili, şirketlerin dış kaynak sağlamaları için kullanılan bir enstrüman olmaya başlamıştır. Bu ürün özelinde yönetim kurulu kararı alınmasından başlayarak işleme liderlik edecek olan aracı kurumun belirlenmesi, gerekli danışman ekibinin oluşturulması, başvuruların yapılması, izin sürecinin takibi, nitelikli alıcılara pazarlanması, iletişim süreçlerinin yönetilmesi dâhil olmak üzere kapsamlı hizmetler verilmektedir.

Şirketlerin ve ana hissedarlarının, finansal performanslarının iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Sürekli değişen dünyada, kalıcı faydalar sağlayacak önerilerde bulunarak, mal varlığının korunması ile ilgili tedbirlerin alınması ayrıca yatırım ortaklarını bulunması konularında uzmanlık sahibiyiz.

Mülkiyet hukuku, emlak yönetimi ve yatırım indirimleri konularında etkin çözümler sunabilmekteyiz.

Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, şirketlerin yönetim kurulu performansına önemli ve pozitif katkılar sunmaktayız.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği