Birleşme ve Satın Almalar

Şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında da şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Zamanlama, yapılandırma, finansman, satın alma teklifi üzerine fiyatlandırma ve anlaşmayı tamamlama sürecinde uzlaşma alanlarında da müşterilerimize rehberlik yapılmaktadır. Kurumsal finans uzmanları, bankalar, mali yöneticiler, diğer karar vericiler ve mevzuat belirleyicilerle uzun yıllar içinde gelişen ilişkilerimiz sayesinde oluşmuş pazar bilgilerimizle müşterilerimizi çok daha fazla sayıda başarılı anlaşmaları imzalamalarını hedeflemekteyiz.

Haberler

Birleşme ve Satın Almalar

Birleşme ve Satın Almalar

Şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında da şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Şirket veya varlık satın almaya dair firmalara, potansiyel satın alma hedefleri belirleyip, değerleme ve değerlendirme analizi oluşturup, finansal ve stratejik alternatifleri belirledikten sonra teklif sunma konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Zamanlama, yapılandırma, finansman, satın alma teklifi üzerine fiyatlandırma ve anlaşmayı tamamlama sürecinde uzlaşma alanlarında da müşterilerimize rehberlik yapılmaktadır. Kurumsal finans uzmanları, bankalar, mali yöneticiler, diğer karar vericiler ve mevzuat belirleyicilerle uzun yıllar içinde gelişen ilişkilerimiz sayesinde oluşmuş pazar bilgilerimizle müşterilerimizi çok daha fazla sayıda başarılı anlaşmaları imzalamalarını hedeflemekteyiz.

Haberler