NEDEN TÜRKİYE?

Resmi otoritelere göre Türkiye’de yatırım yapmanın 10 sebebi bulunmakta:


1. Başarılı Ekonomi

• Gelişen ekonomi; 2002’de 231 milyar dolardan GSYİH’sini üç katından fazla artırarak 2014’te 800 milyar dolara ulaştı (TurkStat).

• Stabil gelişen ekonomi yıllık ortalama gerçek GSYİH büyüme oranı %4.7, 2002 ve 2014 arası (TurkStat).

• OECD üyelerinin arasında 2014-2016 yıllarında yıllık ortalama gerçek GSYİH büyüme oranı %3.6’yla en hızlı büyümesi beklenen ve geleceği parlak bir ekonomi (OECD, Şubat 2015).

• Dünya çapında en büyük 16. Ekonomi ve 2013 AB ekonomisinde 6. En büyük ekonomi (SAGP, IMF WEO’da GSYİH).

• Geçtiğimiz 10 yılda DYY’den gelen 144 milyar dolarla beslenen kurumsallaşmış ekonomi (TCMB).

• 158 milyar dolarlık artan bir ihracat gücüyle dinamik ve oturmuş bir özel sektör.


2. Nüfus

• 77.7 milyon nüfus (2014 TurkStat).

• AB kıyaslamasında en büyük genç nüfus (EuroStat).

• Nüfusun yarısı 30 yaşın altında (2014 TurkStat).

• 2004 ve 2014 arasındaki nüfusun %25’i genç, dinamik, iyi eğitimli ve çok kültürlü (TurkStat)


3. Vasıflı ve Rekabetli İş Gücü

• 29.2 milyondan fazla genç, iyi eğitimli ve azimli profesyonel (2014 TurkStat)

• Gelişen iş gücü verimliliği.

• 183 üniversiteden yılda yaklaşık 610,000 öğrenci mezun oluyor. (2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – ÖSYM)

• Yaklaşık yarısı Eğitim ve Yüksek Meslek Okullarından mezun, 700,000’den fazla lise mezunu (2012 TurkStat).


4. Liberal ve Reformcu Yatırım Ortamı

• 1997’den beri DYY kısıtlamaları dahilinde, OECD ülkeleri arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenleyici Kısıtlama İndeks 1997-2012).

• Diğer OECD ülkelerinde ortalama 11 günden fazla olan süreye kıyasen, 6 gün içinde şirket kurabilme olanağıyla yatırıma uygun ortam (Dünya Bankası – İş Yapma Raporu, 2014).

• Son derece yüksek rekabet ortamı.

• Güçlü bir hizmet ve sanayi kültürü.

• Tüm yatırımcılara eşit mesafe yaklaşımı.

• 2014’te yaklaşık 41,397 yabancı sermayeli şirket (Ekonomi Bakanlığı).

• Uluslararası tahkim.

• Garantili transferler.


5. Altyapı

• Ulaşım, iletişim ve enerji alanlarında yeni ve yüksek derecede gelişmiş teknolojik altyapı.

• İyi gelişmiş ve düşük bütçeli deniz ulaşım tesisleri.

• Merkez ve Doğu Avrupa’ya raylı ulaşım avantajı.

• İyi yapılandırılmış ulaşım güzergâhları ve birçok AB ülkesine direk sevkiyat mekanizması.


6. Merkezi Konum

• Doğu-Batı arasında ve Kuzey-Güney eksenlerinde doğal köprü ve dolayısıyla büyük pazarlar için etkin ve uygun maliyetli bir satış kanalı.

• Avrupa, Avrasya, Orta doğu ve Kuzey Afrika’daki 1.5 milyar müşteriye kolay ulaşım.

• GSYİH 25 trilyon dolar değeri olan birçok pazara erişim.


7. Avrupa'nın Enerji Koridoru ve Terminali

• Doğu ve batıyı birbirine bağlayan, Avrupa için önemli bir enerji terminali ve koridoru.

• Dünyanın bilinen önemli enerji rezervlerinin %70’ine çok yakın bir konumda olması ve en büyük enerji tüketicisi olan Avrupa’nın ise Türkiye’nin hemen batısında olması, ülkeyi, enerji aktarımı ve

enerji terminali konularıyla ilgili olarak, içinde bulunduğu bölgede odak noktası haline getiriyor.


8. Teşvik ve Düşük Vergi

• Kurumlar vergisi %33’ten %20’ye düşürüldü.

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde, Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde, kısmi veya tam Kurumlar Vergisi muafiyeti de dahil, vergi avantajları ve teşvikler, işverene sosyal sigortalar payının hibesi ve arazi tahsisi.

• Ar-ge ve Yenilik Destek Kanunu.

• Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlar için teşvik.


9. AB ile 1996'dan Beri Olan Gümrük Birliği

• AB ile 1996’dan beri olan gümrük birliği ve 20 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) (Ekonomi Bakanlığı).

• Birçok STA daha çalışma altında.

• AB ile katılım müzakereleri.


10. Geniş İç Pazar

• 2002’de 0.1 milyondan 2014’te 39.9 milyona yükselmiş geniş bant internet aboneliği (ICTA, TurkStat).

• 2002’de 23 milyondan, 2014’te 71.9 milyona yükselmiş mobil telefon aboneliği (TurkStat).

• 2002’de 16 milyondan, 2014’te 57 milyona yükselmiş kredi kartı kullanımı (Türkiye Bankalar arası Kart Merkezi).

• 2002’de 33 milyondan, 2014’te 166.5 milyona yükselmiş havayolu yolculuğu (TurkStat).

• 2002’de 13 milyondan, 2014’te 35.9 milyona yükselmiş uluslararası turist gelişi (TurkStat).