Öneriler

İhtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş uzmanları ve ekipleri, en kompleks problemlerinizin çözümü için, birbirimizin alanlarındaki deneyimlerden yararlanacak şekilde bir araya getirdim.

Türkiye, Kafkasya ve Ortadoğu kolay analiz edilebilir pazarlara sahip değildir. Şirketlere ve markalara en uygun giriş ve çıkış stratejileri için rehberlik etmekteyim...

Teklifler:

  • Satın Alma Sayfası teklifim, müşterilerime satın alma sürecinde anlaşma stratejisinden değer biçmeye kadar olan kritik aşamalarda destek sağlar.
  • Satış Yapma Sayfası teklifim, hissedar değerini etkin bir portföy yönetimiyle maksimize ederek başarılı bir tasfiye gerçekleştirilmesi için müşterilerime destek sağlar.
  • Darboğaz teklifim, düşük performansın sabitleştirilmesi adına stratejik, işlevsel ve finansal imkânların belirlenmesini sağlar ve tutarlı bir paydaş değeri oluşturmak için müşterilerime destek sağlar.
  • Finansal Yeniden Yapılandırma teklifim, şirket performansını geliştirmek ve devamlı bir büyüme sağlayabilmek adına finansal yeniden yapılandırma ve borç refinansmanındaki zorlukları adres etmeye odaklanır.
  • Mali Yeterlilik teklifim, mali yetersizlik sürecinde oluşturulan plan ve yürütmeyi destekleyerek kompleks finansal yasal ve mevzuat zorunluluklarının uzmanlıkla adres edilmesini sağlar.
  • Fonlama teklifim, sermaye yapılandırma işlemleri için stratejik bir yaklaşım sağlar.
  • İş Ortağı teklifim, müşterilerime başarılı bir ortak teşebbüs veya stratejik ortaklığın oluşturulması ve kurulması için danışmanlık verir ve gerçek bir ortak olarak, ortak teşebbüs ve stratejik ortaklığın yaşam döngüsüyle ilgili kuruluşundan sonuna kadar destek sağlar.